กฏแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ(อ่าน)

กฏแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ เล่มที่๑๖

ภาคประวัติ

รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ โดย ดร.พรชุลี อาชวอำรุง

ภาคกฎแห่งกรรม

ผู้ว่าฯพาหุง โดย คุณสงวน จันทรอักษร

สวดมนต์เป็นนิจ อธิษฐานจิตเป็นประจำ โดย คุณอาภาภัทร จันทรอักษร

หัวใจไม่ยอมแพ้ โดย คุณบุญเลิศ โกสุมา

หลวงพ่อจรัญที่ข้าพเจ้ารู้จัก โดย พันเอกหญิงวาสุณี อนันตรพีระ

ปฏิบัติธรรมทำให้ครอบครัวมีสุข โดย คุณลัดดา เสรีเจริญสถิตย์

อย่าทิ้งกรรมฐาน โดย คุณธนพร ศรีวิเชียร

สวดมนต์ชนะโรคได้จริงหรือ โดย คุณวนิดา พิมพ์นพพันธ์โชติ

สิ่งที่หลวงพ่อให้ โดย คุณธวัชและกัญญภา ศุภวรรณกิจ

ปฏิบัติธรรมใช้หนี้กรรมโดย คุณจิราภา เทียมพันธ์

ปฏิบัติธรรมทำให้หายจากโรค โดย คุณสมจิตร์ กาญจนกุล

อานิสงส์การสวดมนต์ โดย คุณอรนิช ตระการพฤกษ์

การอธิษฐานจิตและศรัทธาในกรรมฐาน โดย คุณชุติกาญจน์ นากดี

พ่อคนที่สอง โดย คุณกันต์เกตน์ สุวรรณรัตน์

ชดใช้กรรม โดย คุณลิ้นจี่ นิยมศิลป์

แรงอธิษฐานหน้าจอโทรทัศน์ โดย คุณชินวัฒก์ รัตนเสถียร

ครอบครัวมีสุขเพราะตั้งมั่นปฏิบัติธรรม โดย คุณนิภาพร โอนาคะ

ภาคธรรมปฏิบัติ

ธรรมปฏิบัติ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

การเดินจงกรมและอานิสงส์ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

การยืน โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

การนั่ง โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ลิ้นปี่ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ธรรมปฏิบัติ(๒) โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

Advertisements
เผยแพร่ on มิถุนายน 6, 2011 at 7:48 am  ปิดความเห็น บน กฏแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ(อ่าน)  
%d bloggers like this: