ขอเชิญร่วมมหากุศลเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี

ตามที่สำนักสงฆ์ผาผึ้ง ร่วมกับคณะพุทธบริษัทได้ดำเนินโครงการจัดสร้าง พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง มานับตั้งแต่ปลายปีพ.ศ.๒๕๔๙เป็นต้นมานั้น ขณะนี้การก่อสร้างองค์พระเจดีย์และการสร้างพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ได้ดำเนิน การใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในขณะนี้เหลือรายละเอียดของงานภายนอกประมาณ ๒๐% ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการดังนี้

มณฑปพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ : งานติดตั้งกระจกนิรภัยด้านหน้าของมณฑปทั้งห้ามณฑป เพื่อป้องกันองค์พระพุทธรูปด้านใน.

งานปูกระเบื้องหินแกรนิตทางเดินรายรอบพระเจดีย์ส่วนบนและงานปูกระเบื้องหินแกรนิตบันไดทางขึ้นทั้ง๔ทิศ.

สร้างมณฑปหลวงปู่พระอุปคุตและหลวงปู่เทพโลกอุดร.

งานปรับพื้นที่ ทางขึ้นพระเจดีย์ ปรับภูมิทัศน์รอบองค์พระเจดีย์ การจัดทำราวกั้นกันตกทางด้านทิศตะวันตก รวมทั้งการตกแต่งภายนอกทั้งหมด.

•ในการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ยังคงขาดปัจจัยสนับสนุนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ได้ร่วมในมหาบุญ มหากุศลครั้งนี้   เพื่อปิดงานการสร้างพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้งให้แล้วเสร็จตามกาล ทั้งนี้เพื่อจะได้น้อมถวายอานิสงส์ทั้งหมด เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา รวมทั้งถวายเป็นกำลังแห่งแผ่นดิน และพระราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรม   เพื่อยังพระศาสนาให้ยั่งยืนในดินแดนแห่งนี้สืบไป

ขออำนาจอันศักดิ์สิทธิ์แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ,พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ ,พระอรหันต์เจ้าและครูบาอาจารย์ผู้ทรงพระคุณทั้งหลาย รวมทั้งอานิสงส์ผลบุญที่ท่านได้ร่วมในบุญอันประเสริฐครั้งนี้ ขอจงเป็นพลวปัจจัยส่งผลให้ท่านถึงพร้อมด้วยความเจริญรุ่งเรือง สมบูรณ์พลูผลในมนุษย์สมบัติทุกๆด้าน และสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาไว้ทุกประการ จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้นี้เทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓

เวลา ๑๑.๐๐ น.

คณะศิษยานุศิษย์ร่วมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป

เวลา ๑๓.๐๐ น.

คณะศิษยานุศิษย์ร่วมถวาย “ผ้าป่าสามัคคี”

กำหนดทำพิธีทอดผ้าป่า ณ กุฎี๗  วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ

ประธานคณะกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายบรรชิต

ท่านเจ้าคุณพระเทพวราลังการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ

ประธานคณะกรรมการฝ่ายฆราวาส

คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อทวด

คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร

คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่ดู่ วัดสะแก

คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมญาณ วัดท่าซุง

ด้วยได้มีคณะบุคคลที่มีจิตเป็นกุศลใหญ่ ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่อพระราชพรหมญาณแห่งวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี และเป็นผู้ปฎิบัติสมาธิจิตอย่างต่อเนื่องจนได้พบกับครูบาอาจารย์สายหลวงปู่ พระเทพโลกอุดร คณะบุคคลคณะนี้ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการสร้างพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง จึงมีความประสงค์ที่จะร่วมในมหากุศลครั้งนี้  ได้ถวายพระกรุเก่าที่ได้เก็บสะสมไว้เป็นเวลานานแด่พระอาจารย์นิล ประธานสงฆ์ที่ดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์นี้ เพื่อมอบให้แก่บุคคลผู้มีบุญ วาสนา บารมี ได้บูชาในการร่วมสร้างพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.พระพิมพ์ปางปฐมเทศนา กรุนาดูน พิมพ์นั่งเมือง เป็นพระกรุเก่าจัดสร้างในสมัยนครจำปาศรี ราวพุทธศตวรรษที่ 12-13(ประมาณ1,300ปี) เป็นศิลปะทวาราวดีเนื้อดินเผา พระนั่งเมืองมีพุทธคุณที่เด่นมากด้านบารมีเกี่ยวเนื่องกับยศ ตำแหน่ง จากการตรวจสอบโดยญาณลาภีบุคคล พระที่ถวายชุดนี้ได้รับการอธิษฐานจิตโดยพระอริยเจ้าเบื้องสูง มีออร่า 8สีและพบว่ามีโคตรเหล็กไหลฝังอยู่ในองค์พระทุกองค์ ซึ่งกล่าวได้ว่าครอบคลุมทุกด้าน มีจำนวน 30องค์ ให้บูชาองค์ละ 5,000 บาท

2.พระนาคปรก สมัยสุโขทัยอายุ 600กว่าปี องค์พระเป็นพิมพ์เดียวกับ “หลวงพ่อศิลา” วัดทุ่งเสลี่ยมเป็นศิลปะทวาราวดี เนื้อดินปนว่านจัดสร้างโดย พระมหาธรรมราชาลิไท กรุงสุโขทัยเพื่อบรรจุไว้ 4มุมเมืองโดยมีพระอริยเจ้า คณาจารย์สมัยสุโขทัยเป็นผู้อธิษฐานจิต  มีจำนวน 50องค์ ให้บูชาองค์ละ 3,000 บาท

3.พระสมเด็จปัญจสิริ อธิษฐานจิตโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี มีจำนวน 50องค์ให้บูชาองค์ละ 1,000บาท

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่มีจิตเป็นกุศลใหญ่อีกท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรและได้ทำงานเพื่อพระศาสนามาอย่าง ต่อเนื่อง ได้ร่วมถวายวัตถุมงคลเพื่องานมหากุศลในครั้งนี้  โดยได้ถวายพระกิ่งปวเรศ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา ปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระสัฆราชองค์ที่ 8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อมอบแก่ผู้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลปิดงานสร้างพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง ในครั้งนี้ (รายละเอียดของพระกริ่งปวเรศ สามารถติดตามได้จากเว็บพลังจิตกระทู้ “พระวังหน้าที่หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรเสก” โดยมีหมายเหตุเกี่ยวกับองค์พระตามเอกสารแนบ

ผู้ร่วมบุญเป็นประธานกองผ้าป่าแต่ละกอง จะได้รับวัตถุมงคลดังนี้

1.ประธานกองผ้าป่า กองละ 70,000 บาทมีจำนวน 1กอง จะได้รับพระกริ่งปวเรศรุ่นพิเศษ ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา ปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงจารทั้งองค์ด้วยพระองค์เอง

2.ประธานกองผ้าป่า กองละ 40,000 บาทมีจำนวน 5กอง จะได้รับพระกริ่งปวเรศ รุ่นที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา ปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงจารใต้ฐานองค์พระด้วยพระองค์เอง

3.ประธานกองผ้าป่า กองละ 20,000 บาทมีจำนวน 10กอง จะได้รับพระกริ่งปวเรศ รุ่นที่จัดสร้างในปี พ.ศ.2434 อธิฐานจิตโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา ปวเรศวริยาลงกรณ์

4.ประธานกองผ้าป่า กองละ 5,000 บาทมีจำนวน 30กอง จะได้รับพระพิมพ์ปางปฐมเทศนา กรุนาดูน พิมพ์นั่งเมือง

5.ประธานกองผ้าป่า กองละ 3,000 บาทมีจำนวน 50กอง จะได้รับพระนาคปรกสมัยสุโขทัย

6.ประธานกองผ้าป่า กองละ 1,000 บาทมีจำนวน 50กอง จะได้รับพระสมเด็จปัญจสิริ

ขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมมหากุศลในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธาโดยทั่วกัน

ข้อความของผู้บริจาคพระพิมพ์**  พระกริ่งปวเรศที่ผมจะมอบให้เพื่อเป็นพุทธานุสติและเพื่อบูชานั้น เป็นพระกริ่งปวเรศ ที่ไม่สามารถที่จะนำไปซื้อ-ขายในวงการพระเครื่องของเมืองไทยได้(วงการซื้อ- ขายพระ) พระกริ่งปวเรศรุ่นนี้สร้างขึ้นที่ทวีปยุโรป โดยคณะศิษยานุศิษย์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา ปวเรศวริยาลงกรณ์ ให้สร้างขึ้นโดยช่างชาวยุโรป ใช้มวลสารหลักคือ สเตอร์ริง ซิลเวอร์(เนื้อเงินของยุโรป)และเข้าพระราชพิธีพุทธาภิเษกหลวงที่วัดพระศรี รัตนศาสดาราม ในปีพ.ศ.2434 โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา ปวเรศวริยาลงกรณ์ ท่านทรงอธิฐานจิตเดี่ยว หากท่านจะนำไปเพื่อเป็นพุทธานุสติ และหรือการห้อยคอเพื่อคุ้มครองตนเอง และหรือการบูชาต่างๆ เพื่อเป็นการบูชาพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามกุกุกสันโธ ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาม สมณโคดม ,หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร ,สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ( การบูชาพระคุณพระสิวลีเถระเจ้า ,พระอนุรุธเถระเจ้า ,พระอุปคุตเถระเจ้า เนื่องจากการนำเข้าพิธีพุทธาภิเษกเพิ่มเติม) ,การบูชาพระคุณองค์พระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ ,พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ,พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ,องค์อุปราชวังหน้า รัตนโกสินทร์ทุกๆพระองค์ และทั้งช่างสิบหมู่แห่งวังหน้า ,วังหลวง ,วังหลัง ,ช่างราษฎร์ทุกๆท่านและเทพเทวาทั้ง 16 ชั้นฟ้าและที่อยู่ในองค์พระพิมพ์(พระเครื่อง)ครับ

ซึ่ง เรื่องที่ผมได้บอกนั้น เป็นความเชื่อ ,ความเห็นของผม รวมทั้งคณะของผม ซึ่งก็แล้วแต่ท่านผู้ร่วมทำบุญและท่านผู้อ่านทุกๆท่าน จะมีความคิดเห็นอย่างไร ก็สุดแล้วแต่ครับ โมทนาบุญทุกประการกับทุกๆท่านครับ

••••••••••••••••

**ขอขอบคุณและอนุโมทนากับพี่แอ๊ว ที่กรุณาจัดทำเอกสารชุดนี้รวมถึงซองผ้าป่าแล้วส่งEMS มาให้ หลังจากได้รับเอกสารผมจึงรีบนำมาลงประกาศให้ทันที ขออนุโมทนาครับ**

วิธีการลงทะเบียน

Advertisements
เผยแพร่ on สิงหาคม 31, 2010 at 8:47 am  ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมมหากุศลเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี  
%d bloggers like this: