อานิสงส์ถวายมีดโกน, ถวายพร้า, ถวายเข็ม, ถวายมีดตัดเล็บ

เราได้ถวายมีดโกนที่ทำอย่างสวยงาม อันเนื่องด้วยเครื่องผูกอย่างวิจิตร มากมาย แก่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดและแก่พระสงฆ์แล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๘ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ

1. เราเป็นผู้กล้า
2. เป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อน
3. ถึงที่สุดในเวสารัชธรรม
4. เป็นผู้มีธิติ
5. มีความเพียร
6. มีใจอันประคองไว้ทุกเมื่อ
7. ย่อมได้ญาณอันสุขุมเครื่องตัดกิเลส
8. ความบริสุทธิ์อันชั่งไม่ได้ ในที่ทั้งปวง เพราะผลอันหลั่งออกแห่งกรรมของเรานั้น
เรามีจิตเลื่อมใสได้ถวายพร้าอันราบเรียบ ไม่หยาบ ไม่ต้องขัดถู เป็นอันมากในพระพุทธเจ้าและในสงฆ์แล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ
1. เราย่อมได้ความเพียรอันเป็นกัลยาณมิตร
2. ขันติ
3. ศาตราคือความไมตรี
4. ศาตราคือปัญญาอันยิ่งเพราะตัดลูกศรคือตัณหา
5. ญาณอันเสมอด้วยแก้ววิเชียร

เราได้ถวายเข็มในพระสุคตเจ้า และในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการอันสมควรแก่กรรมของเรา คือ
1. เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ ย่อมเป็นผู้อันมหาชนนอบน้อม
2. ตัดความสงสัยได้
3. มีรูปงาม
4. มีโภคสมบัติ
5. มีปัญญากล้า ทุกเมื่อ เราพิจารณาเห็นอรรถอันเป็นฐานะละเอียดลึกซึ้งด้วยญาณ ญาณของเราเสมอด้วยแก้ววิเชียรอันเลิศ เป็นเครื่องกำจัดความมืด

เราได้ถวายมีดตัดเล็บในพระสุคตเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐแล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควรแก่กรรม ของเรา คือ เราย่อมได้ทาสชายหญิง วัวและม้า ลูกจ้าง คนฟ้อนรำ ช่างตัดผม พ่อครัวผู้ทำอาหารเป็นอันมาก ในที่ทั้งปวง
ที่มา คุณsithiphong/board.palungjit.com
••••••••••••••••

ความพยายามในการสร้างกุศลของคุณแด๋น

ต้องขอเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะคะ สำหรับการจัดหามีดโกนห้าด้ามนี้
เนื่องจากหลวงพี่นิลท่านมีกิจมาก ในการจัดสร้างและเตรียมข้าวของ
ต่างๆนานา ที่จะบรรจุในพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้งนี้ และทุกอย่างที่จัดเตรียมและก่อสร้างล้วนแล้วแต่ปราณีตบรรจง ท่านไม่ยอมอ่อนข้อให้กับอุปสรรคใดๆ ที่จะมาขัดขวางไม่ให้สำเร็จลงด้วยดี เลยรู้สึกว่าอยากแบ่งเบาภาระจากท่านบ้าง ก็เลยรับอาสาหามาถวาย เพราะน่าจะหาไม่ยากแค่สั่งซื้อจ่ายเงิน…แล้วก็จบ

แต่หารู้ไม่ว่านับจากวันที่ปวารณาไปนั้น กิจนั้นทำอยู่หกเดือน
เริ่มจากป่วย(มาก) ก็ต้องฝากพี่ชายที่เป็นสจ๊วตซื้อให้
แต่ไม่ได้ลักษณะของด้ามมีดที่ระบุ
หาเจอที่โคเปนเฮเกนมีแต่สีดำ ซึ่งใช้ไม่ได้
หลังจากนั้นพี่ชายก็ไม่ได้ตามเรื่องต่อให้

ก็เริ่มฝากรุ่นน้องที่เรียนเยอรมันและที่อเมริกาซื้อให้ก็ไม่สำเร็จ
อีเมลล์ไปที่นิวซีแลนด์ ๆ บอกว่าไม่ส่งให้และมีไม่ครบ
ปัดให้ไปติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศไทย
เซลส์ในไทยก็บอกว่าสั่งของให้ไม่ได้
ไปฝากเบอร์ไว้สองท่าน ให้ติดต่อกลับก็ไม่มีผล
และที่ห้างๆนึงนั้นมีแค่ 1 ด้ามและไม่ใช่แบบที่ต้องการ

ไปหาในเว็บทั้งเมืองไทย เมืองนอกก็ได้สี ไม่ได้รุ่น
พอได้รุ่นก็เป็นของมือสองและมีไม่ครบห้าอัน
ลองโทรไปทิ้งเรื่องไว้ที่ร้านขายอุปกรณ์เดินป่า
ให้สั่งจากแหล่งให้เพราะเค้าต้องสั่งของมาขายอยู่แล้ว
ผลคือ ไม่ได้เรื่องอีก

ไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งมีลูกชายสองคนเรียนที่เยอรมัน ฝากให้ดูให้ ก็ไม่สำเร็จ
อีกท่านลูกชายเรียนที่นิวซีแลนด์ บอกว่าจะลองหาให้ ก็ไม่สำเร็จ
จนกระทั่งไปหาซื้อในอเมริกาและฝากพี่สาวนำของกลับมา
ก็มีการปิดสนามบิน ลุ้นระทึกจนกระทั่งในที่สุด
ของนี้ก็มาอยู่ตรงหน้าแล้ว
เพิ่งได้เข้าใจว่าการทำบารมีนั้น แปลว่าอะไร นึกว่ากิจนั้นง่ายก็ไม่ง่ายซะงั้น
คนที่เคยพูดจากันรู้เรื่องกลับพูดกันไม่เข้าใจ บอกอย่าง ได้อีกอย่าง
ได้โทรศัพท์ไปกราบเรียนหลวงพี่นิลซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในการเก็บองค์
ภาวนาที่สถานที่แห่งหนึ่ง ท่านโมทนาด้วยอย่างมาก
มีดทั้งห้าด้ามนี้กำลังจะไปถวายหลวงพี่นิล
ซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นจากการวิปัสสนากรรมฐานด้วย ภายในอาทิตย์นี้ค่ะ

บุญใดกุศลใดที่จะยังผลให้เกิดขึ้นเมื่อใดภพใดขอถวายเป็นพุทธบูชา
ธรรมบูชา อริยะสังฆบูชา บิดามารดาบูชา อาจาริยบูชา พรหมเทวบูชา
พญายมราช พระแม่ธรณี พระสยามเทวาธิราชเจ้า
ทุกดวงจิตทุกดวงวิญาณทุกภพภูมิ เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ
พระมหากษัตราธิราชเจ้าตั้งแต่พระองค์แรกจนถึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระราชินี
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทุกรัชกาล
วังหน้า วังหลัง ทุกรัชกาล
ขออุทิศแด่เหล่าทหารเสนาอำมาตย์ผู้ที่เสียสละปกป้องประเทศชาติไว้
ให้ลูกหลานตราบจนวันนี้
และสัตว์พาหนะที่ร่วมทำศึกกู้ชาติทุกยุคทุกสมัย
ข้าศึกศัตรูทั้งหลาย
และสรรพสัตว์ที่เคยเบียดเบียนด้วยตั้งใจและไม่ตั้งใจ

ท่านผู้เสก ท่านผู้ทำ ท่านผู้สร้าง เทวดารักษาพระพิมพ์ทุกองค์
เพื่อนพี่น้องครอบครัวคณะพระวังหน้า และท่านผู้อ่านทุกท่าน
เจ้าของและเจ้าหน้าที่เว็บพลังจิตทุกท่าน
ขอให้ได้อานิสงส์โดยทั่วกัน
ขอให้ประเทศชาติสงบสุข สามัคคี ร่มเย็น
เจริญพร้อมทั้งทางวัตถุและทางธรรม
ยังศาสนาพุทธให้สืบทอดตราบนานเท่านาน
ตราบเข้าสู่พระนิพพานด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เทอญ

โดยคุณ พุทธันดร/board.palungjit.com/

วิธีการลงทะเบียน

Advertisements
เผยแพร่ on กุมภาพันธ์ 23, 2010 at 2:04 am  Comments (1)  

One Commentใส่ความเห็น

  1. ขออนุโมทนากับคุณแด๋นและผู้ที่มีส่วนร่วมในกุศลครั้งนี้ครับ สาธุ
    อ่านแล้วมีประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ดีมากในการสร้างบารมี
    ผมขออนุญาตนำเรื่องราวของคุณแด๋นมาโพสต์ไว้ที่นี่นะครับ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: