บทอาราธนาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ก่อนเจริญพระกรรมฐาน

อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเ้จ้าขออาราธนาพระพุทธคุณเจ้า พระธรรมคุณเจ้า พระสังฆคุณเจ้า ขอจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะขอเอาอย่าง พระลักษณะ พระพุทธกาปิติ พระขณิกาปิติ พระกรรณติกาปิติ พระอุเพ็งคาปิติ พระผะระณาปิติ ทั้งห้าพระองค์ขอจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้านี้เถิด เพื่อข้าพเจ้าจะขอเอาอย่าง ปฎิภาคะนิมิต ในห้องพระพุทธคุณเจ้า พระธรรมคุณเจ้า พระสังฆคุณเจ้านี้จงได้ ขอจงเจ้ากูลงมาบังเกิดปรากฎอยู่ ในจักขุทวาร ในกายทวาร ในโสตทวาร ในมโนทวาร ในชิวหาทวาร แห่งข้าพเจ้าเมื่อลักษณะนั่งภาวนา เป็นนิจจะอัตราไปจนกว่าจะกราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานนี้เถิด นิพพานะปัจโยโหตุ

Advertisements
เผยแพร่ on มีนาคม 9, 2010 at 3:21 am  ให้ความเห็น  

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: