ขอเชิญร่วมสมโภชน์พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง

 

วันที่ ๑๐-๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ  สำนักสงฆ์ผาผึ้ง  ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


Advertisements
%d bloggers like this: