ผ้าป่าปลดหนี้ รุ่งเรืองบารมี ศรีชัยผาผึ้ง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศลมาฆบูชา เพื่อปลดหนี้และร่วมฉลองพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง ณ สำนักสงฆ์ผาผึ้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
ทอดถวายในวันเพ็ญ ขึ้น๑๕ค่ำ เดือน๓ วันมาฆบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ตามที่สำนักสงฆ์ผาผึ้ง ร่วมกับคณะพุทธบริษัทได้ดำเนินโครงการจัดสร้าง “พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง” มานับตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมานั้น ขณะนี้การก่อสร้างองค์พระเจดีย์ พระพุธทเจ้าห้าพระองค์ มณฑปหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร และสระบัวหลวงปู่พระอุปคุต รวมทั้งสิ่งก่อสร้างโดยรอบ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์  รอการฉลองสมโภชน์เพื่อน้อมถวายเป็นวิหารทานไว้ในพระพุทธศาสนา
ในวโรกาสของการฉลองสมโภชน์พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ของวันมาฆบูชาปีนี้คณะพุทธบริษัททั้งหลาย จะได้จัดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลขึ้น เพื่อรวบรวมปัจจัยปลดหนี้งานของพระศาสนาที่ค้างอยู่ในการก่อสร้างพระเจดีย์ทั้งหมด  และร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างและทำนุบำรุงเสนาสนะในส่วนของสำนักสงฆ์ผาผึ้ง อันประกอบด้วย กุฏิพระสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ ห้องน้ำ ถนนและทางเดินภายในเขตสำนักสงฆ์ซึ่งเชื่อมต่อถึงบริเวณพระเจดีย์  รวมทั้งการได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานฉลองสมโภชน์พระเจดีย์เป็นเวลา ๙วัน ๙คืน โดยส่วนหนึ่งของปัจจัยจากผ้าป่ามหากุศลครั้งนี้ จะได้นำไปจัดเครื่องไทยธรรมสังฆทาน ถวายพระภิกษุสงฆ์ ค่าพาหนะพระภิกษุสงฆ์ พิธีเทศน์มหาชาติ พิธีทักษิณานุปทาน โรงทานเลี้ยงพระและผู้บวชเนกขัมมะและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
จึงขอเชิญชวนท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในมหาบุญมหากุศลครั้งนี้ เพื่อจะได้น้อมถวายอานิสงส์ทั้งหมดเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา รวมทั้งถวายเป็นกำลังแห่งแผ่นดิน แด่พระสยามเทวาธิราช แด่พระราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรม รวมทั้งองค์บูรพกษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณแก่แผ่นดินสยามประเทศทุกๆพระองค์ และผู้มีพระคุณทั้งหลายตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบันและเพื่อยังพระศาสนาให้ยั่งยืนในดินแดนแห่งนี้สืบไป
ขออำนาจอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระศรีรัตนตรัย อันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธทเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอรหันต์เจ้าและครูบาอาจารย์ผู้ทรงพระคุณทั้งหลาย รวมทั้งอานิสงส์ผลบุญที่ท่านได้ร่วมสร้างมหากุศลถวายไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้ ขอเป็นพลวปัจจัยส่งผลให้ท่านถึงพร้อมด้วยความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากหนี้ในทุกๆด้าน สมบูรณ์พูนผลในมนุษย์สมบัติทุกประการและสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาโดยฉับพลันทันใดตราบจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานด้วยเทอญ

ประธานคณะกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายบรรพชิต
ท่านเจ้าคุณพระเทพวราลังการ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขนและรองเจ้าคณะภาค ๑๑(ธ)
คณะกรรมการ
คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร
คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมญาณมหาเถระ
ชมรมพระวังหน้าและพุทธบริษัททั้งหลาย

ท่านที่มีความประสงค์ร่วมบุญผ้าป่ามหากุศล เพื่อปลดหนี้และร่วมฉลองพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง สามารถโอนเงินไ้ด้ที่หมายเลขบัญชี
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 102
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 189-0-13128-8
ชื่อบัญชี นางพิชญ์สินี ชาญปรีชญา ,นายอุเทน งามศิริ ,นายสิรเชษฏ์ ลีละสุนทเลิศ

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

ขอบพระคุณข้อมูลจากพี่แอ๊วและรูปจากคุณsithipongครับ

Advertisements

ขอเชิญร่วมสมโภชน์พระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง

 

วันที่ ๑๐-๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ  สำนักสงฆ์ผาผึ้ง  ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


%d bloggers like this: